program uzavřen

Dotace na podporu nestátních neziskových organizací (NNO)

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dotační výzvu na podporu nestátních neziskových organizací (NNO). Cílem je podpořit neziskové organizace, které významně pomáhají k rozvoji našich regionů. Letošní výzva přináší celkovou alokaci 35 mil. Kč.

Výše podpory
až 70 %
Maximální výše
až 2 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 7.4.2021
Celková alokace
35 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • Nestátní neziskové organizace

Na co se dotace vztahuje

  • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
  • Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
  • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
  • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

Základní podmínky a cíle programu

Cílem této dotační výzvy je podpořit nestátní neziskové organizace v souladu se státní dotační politikou vůči těmto organizacím v oblastech podpory schválených pro dané období a v souladu s Koncepcí Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací v letech 2021 a 2022.

*V odůvodněných případech může ústřední orgán rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu.