program uzavřen

Dotace na podporu sportovních aktivit handicapovaných

Středočský kraj schválil 4 dotační výzvy v rámci programu - Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času. Dotace plynou na podporu handicapovaných, vrcholových sportovců a na podporu sportovních a volnočasových aktivit.

Výše podpory
až 100 %
Maximální výše
až 80 000 Kč
Příjem žádostí
do 20.4.2021
Celková alokace
500 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • školy
  • školská zařízení
  • nestátní neziskové organizace pracující s dětmi

Na co se dotace vztahuje

  • podpora volnočasových a sportovních aktivit handicapovaných
  • pořízení drobného materiálního vybavení do 40 000 Kč
  • organizace regionálních, celostátních a mezinárodních akcí + cestovné a mzdy

Základní podmínky a cíle programu

Tato dotační výzva je určena pro NEINVESTIČNÍ podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých a je určena pouze pro školy, školská zařízení a NNO se sídlem ve Středočeském kraji.

Další výzvy pro Středočeský kraj