program otevřen

Dotace na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlašuje výzvu č. 129 413 - 1 - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III. Dotační výzva si dává za cíl intenzifikaci čistíren odpadních vod (ČOV), výstavbu a modernizaci kanalizací a zkvalitnění technologií čisticích vodu.

Výše podpory
až 70 %
Maximální výše
až 50 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.9.2021
Celková alokace
1 500 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • obce
  • svazky obcí
  • vodohospodářské společnosti vlastněné z více než 90 % obcí a městem.

Na co se dotace vztahuje

  • výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu
  • modernizace čistících technologií a zařízení
  • zlepšení jakosti pitné a dostupnosti pitné vody

Základní podmínky a cíle programu

Dotace je určena na vybudování a zkvalitnění kanalizačních sítí a čističek odpadních vod v obcích a městech České republiky. Nejvyšší procento dotace si odnesou menší obce, obce větší, s 2 000 a více obyvateli, získají maximální podporu 60 % z uznatelných nákladů.