program uzavřen

UZAVŘENO Efektivní výstavba škol

Předmětem této výzvy je podpora efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol.

Výše podpory
až 50 %
Maximální výše
až 200 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.11.2023
Celková alokace
3 000 000 000 Kč

Živé vysílání k této výzvě s pořádnou porcí užitečných informací a našich nejlepších zkušeností proběhne 24. 10. v 15 hod, potřebné informace najdete tady.

Podporované aktivity

Dotaci můžete získat na efektivní výstavbu budov mateřských, základních a středních škol, a to:

 • v pasivním energetickém standardu,
 • plusových (nulových) budov.

Oprávnění žadatelé

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky a státní organizace
 • národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše dotace

Míra podpory je stanovena na 30–50 %, v závislosti na úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů v realizované budově.
Maximální výše dotace je 200 000 000 Kč.

Termíny

Příjem žádostí probíhá od 16. 10. 2023 do 30. 11. 2023.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Výzvu SFŽP 3/2023 najdete tady.