program uzavřen

Knihovny

Program IROP na období 2021–2027 odstartoval knihovnami.

Maximální výše
až 80 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 2.2.2023

Regiony

Výzev zaměřených na knihovny je už několik. Pro začátek je důležité geografické vymezení, které má vliv i na další podrobnosti:‍

Na konci července vyhlášeny dvě výzvy, a to Knihovny - SC 4.4 (MRR) a Knihovny – SC 4.4 (PR).‍
Zkratky MRR a PR zastupují Méně rozvinutý region a Přechodový region. Pojďme se tedy nejdřív podívat na ně.
Méně rozvinutý region (MRR) zahrnuje obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.
Přechodový region (PR) potom obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

V září byla vyhlášena 16. výzva IROP Knihovny (ITI) – SC 4.4 (MRR, PR).
Ta se týká obcí v těchto městských aglomeracích: Pražská metropolitní oblast, Ostravská metropolitní oblast, Brněnská metropolitní oblast, Ústecko-chomutovská aglomerace, Olomoucká aglomerace, Hradecko-pardubická aglomerace, Plzeňská aglomerace, Aglomerace Liberec / Jablonec nad Nisou, Českobudějovická aglomerace, Aglomerace Karlovy Vary, Zlínská aglomerace, ITI Mladá Boleslav, Jihlavská aglomerace.

Co je ITI? Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments – ITI) jsou nástrojem regionální politiky, který v programovém období 2021-2027 rozhodujícím způsobem přispívá k naplňování integrovaných územních strategií 13 aglomerací a metropolitních území vymezených Ministerstvem pro místní rozvoj.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity patří revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven.

Projekt ITI – SC 4.4 (MRR, PR) je zaměřen na některou z uvedených kategorií knihoven:

  • knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce,
  • základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše,
  • základní knihovny se specializovaným knihovním fondem.

Termíny

Termíny pro SC 4.4 (MRR) a SC 4.4 (PR):

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 2. 2. 2023
Nejzazší datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2026
Časová způsobilost výdajů 1. 1. 2021 - 31. 12. 2026

Termíny pro  ITI – SC 4.4 (MRR, PR):
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2027
Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2029
Časová způsobilost výdajů: 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří ve všech výzvách:

  • obce,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

Alokace a výše podpory

Co se týče celkové alokace, čísla se opět liší podle výše uvedeného dělení.‍
SC 4.4 (MRR) a SC 4.4 (PR):
Pro MRR:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 528 696 753 Kč
Státní rozpočet – max. 93 299 427 Kč‍

Pro PR:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 410 705 694 Kč
Státní rozpočet – max. 176 016 726 Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt stejná pro MMR i PR, a to:
Základní knihovny se specializovaným knihovním fondem: 1 000 000 a 10 000 000 Kč
Ostatní typy knihoven: 5 000 000 a 80 000 000 Kč

ITI – SC 4.4 (MRR, PR):
Pro MRR je alokace následující:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 605 364 084 Kč
Státní rozpočet – max. 106 828 956 Kč‍

Pro PR je alokace následující:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 222 126 037 Kč
Státní rozpočet – max. 95 196 873 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.

Co dál

Zaujala vás výzva? Dejte nám vědět o vašich plánech nebo otázkách a probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci.