program připravujeme

Lesnická infrastruktura - dotace SZIF

Státní zemědělský intervenční fond vyhlásí 5. 10. 2021 dotační výzvu 4.3.2 - Lesnická infrastruktura. Dotační výzva podporuje výstavbu nových (1L a 2L), rekonstrukci starých lesních cest (z 3L a 4L na 1L a 2L) a aktivity s tím spojené.

Výše podpory
až 90 %
Maximální výše
až 8 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 26.10.2021
Celková alokace
460 000 000 Kč

Oprávněný žadatel

 • Držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři, vypůjčitelé)
 • Sdružení právních subjektů a spolků
 • Vysoké školy, střední školy a učiliště s lesním podnikem
 • Obce a kraje
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Dobrovolné svazy obcí

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 90 % způsobilých výdajů.

Maximální dotace je až 8 000 000 Kč.

Minimální částka, o kterou lze žádat je 100 000 Kč.

Podmínky a cíle programu

Cíle programu:

Program podporuje rovnoměrný a vyvážený rozvoj lesnické infrastruktury a správy lesů s tím. SZIF se zaměřuje na zkvalitnění lesnické infrastruktury s cílem zlepšit pohyb po lesích a zefektivnit tím lesní hospodaření.

Podporované aktivity

 • Výstavba nových lesních cest kategorie 1L a 2L
 • Rekonstrukce lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L
 • Rekonstrukce stávajících lesních cest 1L a 2L
 • Rekonstrukce či výstavba souvisejících objektů a vybavení (mosty, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady apod.
 • Nezbytně vyvolané investice (např. přeložky inž. sítí, úpravy stavební dopravní infrastruktury apod.)
 • Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu – max. do částky 20 % ZV
 • Nákup pozemků – max. do částky 10 % způsobilých výdajů

Další informace naleznete na stránce 4. 3. 2. - Lesnická infrastruktura.

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR