program uzavřen

Obnova obecního majetku po živelních pohromách

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která má pomoci řešit následky živelních pohrom na území krajů a obcí, kde nebyly vyhlášeny krizové stavy.

Výše podpory
až 70 %
Maximální výše
až 10 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 13.1.2023
Celková alokace
700 000 000 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která má pomoci řešit následky živelních pohrom na území krajů a obcí, kde nebyly vyhlášeny krizové stavy. Dotace má přispět k odstranění nebo omezení důsledků pohrom spočívajících v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem je v tomto případě obec nebo kraj.

Pozor: Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí!

Výše dotace

Dotace je poskytována ve výši 40–70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce (podle počtu obyvatel obce).

Dolní limit dotace při podání žádosti je 200 tisíc Kč, horní potom 10 milionů Kč.

Výše alokace pro tuto výzvu je 700 milionů Kč.

Termíny

Žádosti budou přijímány nejpozději do 13. ledna 2023.

Co dál

Zaujala vás výzva? Dejte nám vědět o vašich plánech nebo otázkách a probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci.