program otevřen

Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů

Výše podpory
až 80 %
Maximální výše
až 1 500 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.9.2021

Kdo může dotaci získat

  • vlastníci bytů nebo domů
  • vlastníci školních budov a budov školského zařízení
  • vlastníci budov pro zabezpečení sociálních nebo zdravotnických služeb
  • vlastníci vodovodu pro veřejnou potřebu

Základní podmínky a cíle programu

Přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti nebo v pitné vodě pro veřejnou potřebu.