program uzavřen

Dotace pro sociální služby - pořízení asistivních a asistenčních technologií

Dotační titul MPSV na podporu inovace a zkvalitnění služeb poskytovatelů sociálních služeb. Vybavte Vaše centrum asistivními a asistenčními technologiemi (A-technologiemi), které zkvalitní péči o Vaše klienty.

Výše podpory
až 75 %
Maximální výše
až 2 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 18.4.2021
Celková alokace
25 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • Obce
  • Města
  • Kraje
  • Nestatní neziskové organizace
  • Sociální služba musí být zapsána v krajské síti poskytovatelů

Na co se dotace vztahuje

  • Rekonstrukce ubytovacích kapacit pobytových sociálních služeb s důrazem na plnění standardů kvality a důrazem na snižování počtu tří a vícelůžkových pokojů a humanizaci prostředí
  • Výstavba a rekonstrukce budov v současné době registrovaných kapacit sociálních služeb
  • Rekonstrukce budov směřující k rozdělení prostor na domácnosti dle doporučeného postupu MPSV

Základní podmínky a cíle programu

Cílem této výzvy je aktivní výstavba, rekonstrukce a přestavba budov pobytových sociálních služeb registrovaných kapacit sociálních služeb