program uzavřen

Dotace pro sociální služby - pořízení automobilů

Dotační titul MPVS pro poskytovatele sociálních služeb na pořízení automobilu. Lze pořídit automobil osobní, tak s vestavěnou úpravou.

Výše podpory
až 75 %
Maximální výše
až 1 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 11.4.2021
Celková alokace
50 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • Města nad 10 000 obyvatel
  • Kraje
  • Nestatní neziskové organizace
  • Obchodní korporace
  • Sociální služba musí být zapsána v krajské síti poskytovatelů sociálních služeb

Na co se dotace vztahuje

  • Pořízení automobilu bez dalších úprav určený pro poskytovatele terénních a ambulantních sociálních služeb. Zejména rané péče, pečovatelské služby, osobní asistence, a to za účelem přepravy za klientem nebo k převozu klienta - max. 600 000 Kč
  • Pořízení automobilu do ztížených terénních a klimatických podmínek, případně se speciální úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu, určený pro poskytovatele terénních a ambulantních služeb, zejména rané péče. Zejména rané péče, pečovatelské služby, osobní asistence, a to za účelem přepravy za klientem nebo k převozu klienta - max. 600 000 Kč
  • Pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu určený pro poskytovatele ambulantních a pobytových služeb - vozidlo typu combi, mikrobus, van, dodávka - max. 1 000 000 Kč

Základní podmínky a cíle programu

Cíl dotační výzvy je zajištění dostupnosti a zlepšení vybavenosti terénních a ambulantních služeb, prostřednictvím nákupu automobilu.