program otevřen

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro sportovce - dotace NSA

Národní sportovní agentura (NSA) si klade za cíl zajistit dostupnost vrcholového sportu pro handicapované a zkvalitnit péči o naše reprezentanty. Proto vyhlašuje tuto výzvu - Movité investice 2021.

Výše podpory
až 85 %
Maximální výše
až 7 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.8.2021
Celková alokace
170 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

Sportovní svaz (spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů) splňující tyto podmínky:

 • má celostátní působnost
 • sdružuje (má za členy) další sportovní organizace (minimálně 3)
 • řídí a zastupuje sportovní odvětví v České republice
 • v daném sportovním odvětví řídí a organizuje národní sportovní soutěže
 • v daném sportovním odvětví zastupuje ČR v příslušné mezinárodní sportovní organizaci
  reprezentující dané sportovní odvětví
 • v mezinárodním sportovní organizaci/federaci (dále jen „MSO“), jejíž je členem, je
  minimálně 20 členů
 • je oprávněna vysílat sportovní reprezentanty na mistrovství světa a/nebo mistrovství
  Evropy v daném sportovním odvětví
 • sdružuje i sportovní organizace zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“), které
  nejsou vymezené v bodě 2.3 (výklad vymezení si vyhrazuje poskytovatel)

Na co se dotace vztahuje

Pořízení DM hmotného i nehmotného:

 • hmotné movité věci a jejich soubory sloužící ke sportovnímu výkonu sportovců (např. lodě, kola, sportovní pistole, oštěpy apod.)
 • hmotné movité věci a jejich soubory sloužící ke sportovní přípravě sportovců (např. posilovací stroje, trenažéry apod.)
 • hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k regeneraci a zdravotnímu zabezpečení sportovců (včetně zdravotnických přístrojů)
 • sportovní mobilní zařízení do hal, tělocvičen a ostatních sportovišť mající charakter samostatného movitého majetku (např. mobilní sportovní povrchy, mantinely, bloky, doskočiště, dráhy apod.)
 • hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k zajištění provozu a údržby sportovního zařízení (např. sněhová děla, rolby, stroje na úpravu hracích ploch apod.)
 • hmotné movité věci – motorizovaná zařízení např. mikrobusy, nákladní vozidla, závodní motocykly či lodě apod.; osobní vozidla pouze v úpravě pro přepravu zdravotně postižených osob
 • hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k vytvoření nezbytného zázemí pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží (např. kopírovací stroje, multifunkční zařízení, hardware apod.)
 • dlouhodobý nehmotný majetek sloužící k zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží a k vytvoření nezbytného zázemí (sportovní aplikace, speciální software apod.). „Licence“ k užívání nehmotného majetku dle tohoto bodu a pro účely této Výzvy není považována za dlouhodobý nehmotný majetek dle této Výzvy

Základní podmínky a cíle programu

Podání žádosti

Žádosti budou přijímány (a evidovány) kontinuálně a hodnoceny v pořadí dle okamžiku podání.

Realizace akce musí být nejpozději do 31. 12. 2021

Dlouhodobý hmotný movitý majetek

Pořizovaný DM musí být v ceně vyšší než:

 • 72 600,- Kč včetně DPH u neplátců DPH
 • 60 000,- Kč bez DPH u plátců DPH

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovaný DM musí být v ceně vyšší než:

 • 242 000,- Kč včetně DPH u neplátců DPH
 • 200 000,- Kč bez DPH u plátců DPH

Cíle programu

Cílem programu je modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů,
zajistit dostupnost sportu pro osoby se zdravotním postižením, zajistit péči o reprezentaci ČR a talentovanou mládež a zajistit vybavenost sportovních organizací.

Oficiální znění - Movité investice 2021

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty (koukněte na [https://www.dotacnipruvodce.cz/reference]))