program otevřen

Příprava bytových projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která podpoří projektovou přípravu bytových domů.

Výše podpory
až 100 %
Maximální výše
až 10 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.4.2024
Celková alokace
150 000 000 Kč

Podporované aktivity

Výzvy se zaměřuje na projekty vedoucí ke zvýšení kapacit nájemního bydlení.
Podpořena bude projektová příprava pro výstavbu bytových domů.

Co se rozumí bytovým domem?
Stavba pro bydlení se 4 a více byty, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena vč. rekonstrukcí, kterými se rozumí přístavba, nástavba a dostavba.

Na co se vztahuje dotace?
Dotace se vztahuje na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory sloužící komerčnímu účelu, avšak tyto mohou tvořit pouze 20 % celkové podlahové plochy
stavby.

Co konkrétně bude podpořeno?

 • Pořízení projektové dokumentace – např. architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby pro novostavby i rekonstrukce potřebných pro realizaci projektů souladných s cíli EU.
 • Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb.
 • Studie stavebně technologického řešení – dokumentace pro zařízení a systémy mající vliv na energetickou náročnost budovy, na výměnu tepelných zdrojů atp. (není podporováno samostatně, pouze společně s další/dalšími podporovanou/podporovanými aktivitou/aktivitami).
 • Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory.
 • Vedení a pořízení dokumentace v BIM.
 • Realizace architektonické soutěže.
 • Příprava smluv typu PPP a EPC.

Oprávnění žadatelé

 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi;
 • hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace;
 • městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace;
 • kraje a organizace zřízené a zakládané krajem;
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace složek státu;
 • církve a náboženské společnosti.

Výše dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč bez DPH.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč bez DPH.

Termíny

Podávání žádostí startuje 20. 11. 2023 a končí 30. 4. 2024.

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 1. 6. 2026.

Co dál

Víme, co funguje, a rádi se o to podělíme i s vámi. Rádi pro vás zařídíme spolehlivé a včasné podání žádosti nebo jen zpracování projektové dokumentace. Neváhejte se na nás obrátit třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvu Ministerstva pro místní rozvoj najdete tady.