program otevřen

Rekonstrukce veřejného osvětlení: dotace MPO

Díky této dotaci můžete významně snížit náklady na elektřinu, redukovat světelné znečištění, zvýšit bezpečnost obyvatel a získat inteligentní software pro správu osvětlení v obci.

Výše podpory
až 100 %
Maximální výše
až 10 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.6.2023
Celková alokace
1 725 000 000 Kč

KalkulačkaDotační kalkulačka

Počet svítidel
ks
Současná spotřeba 1 svítidla
Wattů
Spotřeba 1 nového LED svítidla
40
Wattů
Maximální možná výše DOTACE (Kč)
844,566 Kč
Vaše roční úspora
72 %
*Jedná se o orientační a modelový výpočet, výše dotace se může lišit v závislosti na stávající situaci

Oprávněný žadatel

 • Obec (mimo území národních parků)
 • Organizace vlastněná ze 100 % obcí (mimo území národních parků)

Výše dotace

 • Maximální výše dotace je 10 000 000 Kč
 • Minimální výše dotace je 300 000 Kč

Uznatelné náklady

 • Kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí
 • Kabeláž pro dobíjecí body (EV ready)
 • Nástavce, výložníky
 • Smart city a Smart lighting prvky
 • Revize elektro
 • Rozvaděč včetně elektro-výzbroje
 • Stožáry včetně základů
 • Svítidla včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem ČSN EN 13201
 • Svorkovnice
 • Technický dozor investora
 • Výdaje na práci - montáž, demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro EV ready, náklady na plošiny
 • Výdaje na seřízení řídících prvků
 • Výdaje na soubor technických dokumentů - pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po realizace projektu

Podmínky a cíle dotačního programu

Cíle:

Dotační výzva má za cíl rekonstrukci a inovaci soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku:

Rekonstrukce veřejného osvětlení

 • Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie
 • Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení
 • Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně
 • Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:
  • 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně
  • 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel

Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready)

 • Dotace ve výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod
 • Maximální počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt bude stanoven na 50 bodů
 • Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace

Rádi vám pomůžeme dotaci získat. Podívejte se, jak pěkná a efektivní je hotová realizace, a ozvěte se nám přes kontaktní formulář nebo rovnou přes informační linku 605 283 808. Jsme tu pro vás.