program uzavřen

Dotace pro sociální služby - rozšíření zázemí pro pracovníky v terénu

Dotační titul MPSV na tvorbu zázemí a zkvalitnění vybavenosti terénních sociálních služeb. Podpora této činnosti umožňuje vycházet klientům sociálních služeb maximálně vstříc v případě, že chtějí zůstat v pohodlí svého domova.

Výše podpory
až 75 %
Maximální výše
až 3 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 4.4.2021
Celková alokace
30 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • Obce
  • Města
  • Kraje
  • Nestatní neziskové organizace
  • Sociální služba musí být zapsána v krajské síti poskytovatelů

Na co se dotace vztahuje

  • Nová výstavba zázemí v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo v souladu s národní sítí sociálních služeb
  • Rekonstrukce stávajících budov – nástavba, přístavba a stavební úpravy zázemí v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo v souladu s národní sítí sociálních služeb

Základní podmínky a cíle programu

Zaměření cíle směřuje ke zkvalitnění zázemí poskytovatelů terénních služeb v závislosti na navýšení kapacity. Poskytování terénních služeb umožňuje klientům zůstat v jejich přirozeném prostředí, pokud se tak rozhodnou.

Podpora těchto služeb je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025.