program otevřen

Snižování dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích - dotace MZe

Ministerstvo zemědělství bude na konci měsíce srpna vyhlašovat příjem žádostí o dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích. Jedná se o finanční náhradu pro všechny vlastníky lesů, či osoby s právy vlastníka lesa.

Výše podpory
až 70 %
Maximální výše
až 1 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 15.10.2021
Celková alokace
123 640 000 Kč

Oprávněný žadatel

 • Vlastníci lesů nebo osoby s právy vlastníka lesa (vlastníci, nájemci, pachtýři, výpůjčitelé)
 • Žadatel nesmí být podnik v obtížích s výjimkou případů, kdy byly finanční potíže způsobeny dopady kůrovcové kalamity v lesích
 • Žadatelem nemůže být osoba, která dosud nesplatila inkasní příkaz
 • Žadatelem nesmí být žádná státní organizace, státní podnik ani organizace zřizovaná státním podnikem či organizací

Výše dotace

Výše příspěvku se stanoví součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby a koeficientu finančního příspěvku na 1 metr krychlový vytěženého dřeva.

Výše koeficientu finančního příspěvku je pro letošní rok stanovena na 383 Kč / m³ poničeného dřeva.

Pro jednoduchý výpočet můžete navštívit stránku Bezkůrovce.cz.

Podmínky a cíle programu

Cíle programu:

Dotační výzva si dává za cíl pomoci českým vlastníkům lesů v boji s dopady kůrovcové kalamity. Podpoří výsadbu nových lesů a nahradí lesníkům, správcům, pachtýřům, nájemníkům a dalším část vzniklých nákladů způsobených kůrovcovou kalamitou.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku

 • minimální požadovaná částka je 5 000 Kč
 • 1 žadatel může podat pouze 1 žádost o dotaci
 • žadatel zpracoval žádost ve formulářové aplikaci pro žadatele na stránkách MZe
 • nahodilá těžba, za kterou žádá náhradu, byla provedena na území ČR v lese, který byl v době těžby zařízen lesním hospodářským plánem (LHP) nebo lesní hospodářskou osnovou (LHO)
 • žadatel prokázal objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby uvedením dokladů prokazující objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby do soupisky dokladů a zároveň je přiložil k žádosti
 • žadatel na výzvu KÚ nebo kontrolního orgánu prokázal uskutečnění platby za obchodní případ nebo smluvní plnění
 • předložené doklady prokazující objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby jsou vystaveny žadatelem nebo na žadatele
 • předložené doklady prokazující objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby náleží do roku 2020
 • žadatel do žádosti neuvedl větší objem jehličnatého dříví, než jaký odpovídá celkové zásobě jehličnatého dříví v příslušné porostní skupině podle datového skladu státní správy lesů

Další informace naleznete na stránce Eagri - Příspěvek na snížení dopadů kůrovcové kalamity.

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR