program uzavřen

UZAVŘENO Veřejné budovy v pasivním standardu

Cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují.

Výše podpory
až 70 %
Maximální výše
až 140 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.1.2024

Podporované aktivity

Dotace je určena na:

  • výstavbu budov v pasivním energetickém standardu (výše podpory max. 120 000 000 Kč),
  • výstavbu plusových (nulových) budov (výše podpory max. 140 000 000 Kč).

Oprávněné žadatelé

Výzva je určena pouze pro projekty ze 163. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, které byly schváleny Řídicím orgánem k fázování (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti).

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvu OPŽP najdete tady.