program otevřen

Výstavba, dostavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV

Výše podpory
až 80 %
Maximální výše
až 1 800 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.9.2022
Celková alokace
300 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • obce do 2 000 obyvatel
  • místní části do 2 000 obyvatel
  • městská sdružení do 2 000 obyvatel

Na co se dotace vztahuje

  • výstavba, rekonstrukce a dostavba vodovodů
  • výstavba, rekonstrukce a dostavba ČOV
  • výstavba, rekonstrukce a dostavba kanalizací

Základní podmínky a cíle programu

Cílem výzvy je zlepšit všeobecné životní podmínky v menších obcích. A to za pomoci výstavby, či oprav stávající kanalizace, čističky odpadních vod či vodovodu.