program uzavřen

Výstavba pro obce

I ve vaší obci mohou vzniknout bytové domy nebo byty, které poskytnou důstojné sociální bydlení a pomohou tak v tíživé situaci domácnostem s nízkým příjmem a nevyhovujícími podmínkami. Podívejte se na podrobnosti výzvy SFPI č. 1/112/2019 a obraťte se na nás pro bezplatnou konzultaci, kde probereme vše potřebné.

Výše podpory
až 100 %
Příjem žádostí
do 31.12.2022
Celková alokace
430 000 000 Kč

Výzva byla vyhlášena 20. května 2019 a má průběžný charakter bez předem stanoveného data ukončení. O ukončení výzvy bude Fond informovat 30 dní před jejím ukončením.

Věcné zaměření

Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem o podporu je územní samosprávný celek obce, dobrovolné svazky obcí, městská část hlavního města Prahy (je-li k tomu oprávněna) nebo Městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny).

Alokace výzvy pro rok 2021

Výše alokace pro tuto výzvu je 430 000 000 Kč.

Druh výzvy

Průběžná výzva.

Předmět podpory

Z dotace lze pořídit:

  • sociální dům,
  • část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě),
  • sociální byt.

Tato výzva podporuje pořízení nájemních bytů:

  • výstavbou,
  • modernizací,
  • koupí nemovitosti v obci se sociálně vyloučenou lokalitou.

Výše dotace

Výši dotace lze poskytnout až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru, nejvýše však do
částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů (nebo poloviny průměrných nákladů) na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy (podrobnosti najdete tady).

celé znění aktualizované výzvy

ukázka realizace: bytový dům v Plaňanech

Podívejte se, jak děláme naši práci, nebo rovnou využijte konzultaci zdarma, rádi s vámi probereme vše potřebné.