program otevřen

Výstavba veřejných budov

Zajímavá výzva Operačního programu Životního prostředí zaměřená na výstavbu veřejných budov je otevřená!

Výše podpory
až 80 %
Maximální výše
až 14 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.5.2023

Zajímavá výzva Operačního programu Životního prostředí zaměřená na výstavbu nových veřejných budov je otevřená! Je tak možné získat podporu pro stavbu obecních úřadů, škol, školek, kulturních a multifunkčních domů, knihoven, muzeí, sportovišť apod. Nové budovy musí splňovat vysoký energetický standard nebo standard pasivní nebo nulové (plusové) budovy.

Podporované aktivity

Podporovanou aktivitou jsou stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tedy s výstavbou budov ve vysokém energetickém standardu, v pasivním energetickém standardu nebo s výstavbou plusových budov.

Dále sem patří i stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon a náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Skupina oprávněných žadatelů

Mezi oprávněné žadatele patří:

 • obce, dobrovolné svazky obcí, kraje,

 • veřejnoprávní instituce,

 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,

 • organizační složky státu,

 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,

 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,

 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,

 • státní podniky,

 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Nebudou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.

Termíny

Výzva je průběžná a příjem žádosti končí nejpozději 31. 5. 2023 (vzhledem k alokaci se předpokládá dřívější zastavení příjmu).

Výše podpory a celková alokace

Výše dotace je maximálně 140 milionů Kč, a to 40–80 % dle výše energetického standardu:

 • 40 % pro budovy s vysokým energetickým standardem,

 • 50 % pro budovy v pasivním energetickém standardu,

 • 70 % pro plusové (nulové) budovy.

Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy (min. 30 % plochy střešní konstrukce) a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením podpory.

Co dál

Zaujala vás výzva? Pomůžeme vám se zpracováním všech podkladů i administrací dotace. Dejte nám vědět o vašich plánech nebo otázkách a probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci.