program uzavřen

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů

Maximální výše
až 300 000 Kč
Příjem žádostí
do 2.3.2021

Kdo může dotaci získat

 • obec
 • sbor dobrovolných hasičů zřizovaný obcí
 • JPO II a III

Na co se dotace vztahuje

 • zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce
 • mzdové výdaje a zákonné pojistné na pracovní pohotovost člena
  vykonávajícího službu v jednotce SDH
 • neinvestiční opravy zásahové požární techniky nebo věcných prostředků
  požární ochrany
 • neinvestiční věcné vybavení jednotky

Základní podmínky a cíle programu

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR si klade za cíl zvýšení akceschopnosti jednotek Sborů dobrovolných hasičů v obcích.