program připravujeme

Zvyšování bezpečnosti, chodníky, cyklostezky a cyklopruhy - dotace SFDI

Státní fond dopravních investic (SFDI) vyhlásí podzimní výzvu na rekonstrukce a výstavby chodníků, zastávek MHD a bezpečnostních prvků na komunikacích pro pěší. Vysoký důraz bude kladen na bezpečnost a bezbariérovost projektů. Dalším zaměřením výzvy je tvorba a rekonstrukce cyklostezek a cyklopruhů.

Výše podpory
až 85 %
Maximální výše
až 20 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.11.2021

Oprávněný žadatel

 • Obec
 • Město
 • Organizační složka státu

Výše dotace

 • Maximální výše dotace je 20 000 000 Kč
 • Minimální výše dotace je 300 000 Kč

Státní rozpočet financuje až 85 % z celkových způsobilých výdajů (CZV). Vlastní zdroje žadatelem jsou tím pádem 15 % z CZV.

Podporované aktivity

 • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků
 • Výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť MHD
 • Výstavba, rekonstrukce nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů
 • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy přechodů pro chodce
 • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy míst pro přecházení - lávky, nadchody, podchody atp.
 • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy osvětlení komunikací a bezpečnostních prvků pro chodce
 • Úpravy vjezdu do obce - zpomalovací prvky a měřiče rychlostí

Podmínky a cíle dotačního programu

Cíle:

Dotační výzva má za cíl zvýšení bezpečnosti v dopravní infrastruktuře a zpřístupnit veřejnou dopravní infrastrukturu osobám s omezenou schopností pohybu.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku:

Žadatel smí podat více než pouze jednu žádost, lze tedy žádat na více projektů současně.

Příspěvek SFDI však nelze kombinovat s žádnými dalšími programy a fondy Evropské unie.

Mezi neuznatelné náklady se počítají například:

 • Přeložky sítí
 • Veřejné osvětlení mimo bezpečnostní prvky pro chodce
 • Demolice objektů, které se budou rekonstruovat či zamezují realizaci projektu
 • Příprava území pro realizaci projektu
 • Dešťová a splašková kanalizace
 • Čištění komunikací, příkopů a dalšího příslušenství, proplach kanalizací, úklid stavby

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR