Nájemní bydlení a rekonstrukce pošty – Cerhenice

naše hotové projekty

ikonka Analýza možností čerpání

Co a pro koho?

Dotace byla získána na rekonstrukci staré pošty a na přístavbu nové části budovy.

V nové části byly zřízeny nájemní byty pro obyvatele Cerhenic.

Kolik jsme získali?

Pro tento projekt jsme získali rovných 10 000 000 Kč, z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury.

Doba trvání

Celá naše spolupráce s obcí Suchomasty trvala přesně 13 měsíců, od července 2019 do srpna 2020.
Za tuto dobu jsme pro projekt zajistili projektovou dokumentaci, vyhotovení a podání žádosti o dotaci a následnou administraci veřejné zakázky.

Prohlédněte si více

Další realizace