Reference

Se službami Vaší společnosti jsme spokojeni, všechno běželo podle našeho očekávání a kladně hodnotíme především vstřícnou komunikaci a hlídání termínů. Jsme rádi, že se podařilo získat finanční prostředky na náš projekt Parkovacího domu a těšíme se na další spolupráci.

Roman Hrdlic
starosta obce Šestajovice

Jsem ze spolupráce nadšená a s vaší prací moc spokojená.

Mgr. Jaroslava Matrasová
starostka obce Tisovec

Od počátku jednání s firmou Artendr jsme měli velká očekávání, která jsou postupně naplňována, a doufáme, že to takto bude pokračovat. Jsme prozatím spokojení s rychlou a jasnou komunikací. Artendr nám zajistil dotaci od MMR na chodník.

Ing. Šárka Medřická
vedoucí investičního odboru obce Kamenice

Se společností Artendr jsme spolupracovali již na několika projektech a jsme spokojeni. Oceňujeme hlavně časovou flexibilitu, ochotu a znalost problematiky.

Mgr. Vladan Kárník
starosta města Chlumec nad Cidlinou

Byl jsem spokojený. Já jsem to měl i s projektovou dokumentací, bylo ideální, že to Artendr udělal od A do Z.

Jaroslav Pich
starosta obce Libňatov

„Klaplo to a všechno bylo v pořádku. To, že jsem nám dotaci z Ministerstva zemědělství získali, bylo skvělé.“

Martin Krameš
starosta obce Kosova Hora

„Jsme spokojeni s komunikací i prací firmy, velmi nám pomohl i technický dozor (hlavně na závěrečných pracích). Obrátili jsme se na vás, protože když jsme dělali kanalizaci, pan starosta nám tenkrát pomohl a sehnal nám dotaci. Proto jsem si řekla, že když nám pomohl s kanalizací, tak nám pomůže i se silnicí. Slíbil, že dotaci dostaneme, a taky jsme ji dostali. Sice napodruhé, ale dostali. Jsme malá obec, máme malý rozpočet a nedokázali bychom to jinak udělat.“

Helena Balšánková
starostka obce Zalešany

„Cena odpovídala kvalitě a spolupráce splnila naše očekávání. Ze začátku se sice měnili lidé a nová paní nevěděla o podkladech, že už je máte. Ale rozhodně to nebylo nic zásadního. Určitě jsme byli spokojeni.“

Ing. Pavel Chalupa
Starosta obce Velká Skrovnice

Perfektní spolupráce, rychlá komunikace. Žádali jsme na poslední chvíli, přesto se to stihlo. Jsme moc spokojení a do budoucna budeme spolupracovat s vámi.

Michala Málková
starostka obce Prameny

Se společností ARTENDER s.r.o. máme uzavřenu Příkazní smlouvu na výkon inženýrských činností při realizaci stavby „AVU – Rekonstrukce budovy s ateliéry v ul. Jana Zajíce“. Příkazník společnost ARTENDER s.r.o. vykonává služby dle příkazní smlouvy profesionálně, respektuje vývoj projektu v čase a komunikace s příkazníkem je velmi dobrá.

PhDr. Evžen Mrázek
kvestor Akademie výtvarných umění v Praze

Potřeboval jsem získat dotaci na opravu chodníků. Jsou klíčové pro bezpečnost našich dětí, které v obci chodí do školy a do školky. 30 let se o tom mluvilo, ale z obecního rozpočtu bychom to nezvládli. Hledal jsem firmu, která by byla dostupná a nebyla zdaleka. Měli vysokou úspěšnost žádostí o dotace, tak jsem s nimi začal spolupracovat. Nejvíce se mi líbí jejich vlastní iniciativa. Líbí se mi, že jsou zde kompetentní lidi, kteří mi řeknou co a jak je potřeba připravit.

Ing. Marián Sipajda
starosta obce Sokoleč

Spolupracuji s několika firmami i jednotlivci, kteří mi pomáhají v oblasti dotací a výběrových řízení. Když pan Semerád založil Artendr, oslovil mě, jestli bychom nechtěli dotace zprostředkovat. V té době jsem měl již dva úspěšné projekty za sebou, zároveň ale i pár neúspěšných žádostí. Kromě dotací jsme si následně nechali pomoci i s výběrovým řízením na dodavatele stavby zmíněného sociálního domu a tělocvičny, dále na rekonstrukci základní školy, přístavbu odborných učeben a další. Dnes máme celkem pět investičních akcí, z nichž Artendr zaštiťuje dvě. Se vzájemnou spoluprací jsem spokojen, reagují na podněty, které dávám a stejně tak plním připomínky, které dávají oni mě, abychom dodrželi termíny. Jejich přístup mi vyhovuje.

Mgr. Martin Charvát
starosta městysu Plaňany

Spolupráce s vaší firmou je na vysoké úrovni. Vedla a doufám i nadále povede k úspěchům. Paní Kateřina Nováková je velmi zodpovědná, velmi dobře se s ní spolupracuje. Děkuji

Oldřich Pulda
Starosta obce Charvatce

Jsme firmě ARTENDR s. r. o. velmi vděčni za pomoc při získání dotace na multifunkční sportovní halu. Věřím, že se nám podaří tento projekt dovést do úspěšného finále a velmi jim děkuji za jejich pomoc.

Ing. Marie Kozáková
starostka města Újezd u Brna

Výborná spolupráce, profesionální přístup, soutěžená dotace byla přiznána v plné výši.

Ing. Jan Kazda
starosta obce Jinačovice

Při spolupráci s firmou Artendr s. r. o. jsme ocenili především ochotu, vstřícnost, odbornost a splnění všeho, na čem jsme se dohodli.

Ing. Lubomír Vaculín
starosta města Zubří

Naši dosavadní spolupráci hodnotím na výbornou. Žádný problém nenastal, vše běží tak, jak má.

Ing. Vladimír Svoboda
starosta obce Jimlín

Se službami společnosti Artendr s.r.o. jsme byli nadmíru spokojeni. Podklady pro dotaci se nám společnými silami podařilo dodat velmi rychle, všechny potřebné informace byly jasně sděleny. Jsme rádi, že díky společnosti nám odpadla administrativní zátěž spojená s celou dotací a prakticky jsme se nemuseli o nic starat. Pokud chcete získat dotaci bez zbytečných problémů a ušetřit spousty času studováním výzvy, tak rozhodně doporučujeme využít služeb společnosti Artendr.

Petr Kopáč
starosta obce Strašov

Se společností Artendr naše obec Řetůvka spolupracovala zejména v oblasti zpracování a schvalování dotačních titulů. Spolupráce proběhla i v oblasti zajištění veškerých povolení pro stavební činnosti. Se spolupráci jsme byly velmi spokojeni. Bez podobné služby by naše obec, kde je pozice starosty neuvolněná nebyla schopna veškerou časově náročnou nutnou agendu zajistit a projekty obnovy a rozvoje obce realizovat. Ceníme si zkušeností a orientace společnosti Artendr v oblastech, kde hlavně malé obce potřebují podpořit. Děkujeme

Ing. Pavel Bělovský
Starosta obce Řetůvka

"Spolupráce s agenturou ARTENDR byla správnou volbou. Dotace na multifunkční hřiště nám byla i díky připravenosti projektu přiznána v plné výši, celá spolupráce proběhla na výbornou. Děkujeme."

Mgr. Lenka Tlustá
Starostka obce Borová

Obrátil jsem se na firmu Artendr s požadavkem pomoci při vyplňování žádosti o dotaci na rekultivaci a obnovu lesa. Byl jsem překvapen vstřícným jednáním. I když v konečném výsledku jsme docílili jen částečné proplacení dotace, přesto jsem vděčen za snahu a spolupráci. Jednání jak s panem Semerádem a paní Miláčkovou probíhala vstřícně a téměř v přátelském ovzduší. Firmu Artendr / Dotační průvodce mohu při podobných záležitostech vřele doporučit.

MUDr. Jan Majer, MBA
Odborný lékař pro gynekologii a porodnictví