program uzavřen

Dotace na výstavbu a rekonstrukci nesociálního bydlení

Ministerstvo financí (MF) vyhlásilo dotační výzvu na opravy, modernizaci či výstavbu bytových objektů či bytů, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů dané obce nebo dobrovolného svazku obcí s počtem obyvatel do 3 000.

Výše podpory
až 90 %
Maximální výše
až 10 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 18.4.2021
Celková alokace
300 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • obce do 3 000 obyvatel
  • DSO do 3 000 obyvatel

Na co se dotace vztahuje

  • odstranění havarijních stavů
  • opravy
  • modernizace
  • výstavba chybějících kapacit

Základní podmínky a cíle programu

Dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které
slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou
investiční výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou budoucího výkupu
vhodné nemovitosti do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené
nemovitosti).

Maximální podlahová plocha1 bytu, na kterou lze dotaci použít je 80 m2.