program uzavřen

Dotace pro sociální služby - mobilita

Dotační titul MPSV na podporu sociálních služeb se zaměřením na mobilitu handicapovaných. Dotace podporuje výstavbu bezbariérových přístupů - plošiny, platformy a výtahy.

Výše podpory
až 75 %
Maximální výše
až 3 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 4.4.2021
Celková alokace
48 400 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • Obce
  • Města
  • Kraje (a jejich příspěvkové organizace)
  • Nestatní neziskové organizace
  • Sociální služba musí být zapsána v krajské síti poskytovatelů

Na co se dotace vztahuje

  • Zpřístupnění budov vybudováním bezbariérových přístupů
  • Tvorba ideálních podmínek pro vertikální i horizontální pohyb handicapovaných osob
  • Realizace bezbariérových úprav hygienických zázemí
  • Usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu pomocí stavebních úprav

Základní podmínky a cíle programu

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní.

Přednostně budou do podprogramu zařazovány akce připravované jako dílčí projekty v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.