program uzavřen

Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití

Výše podpory
až 90 %
Maximální výše
až 50 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.4.2021

Kdo může dotaci získat

 • kraj
 • obec
 • město
 • městské části Prahy a městské části statutárních měst

Na co se dotace vztahuje

 • odstranění, oprava, rekonstrukce stavby se starou stavební zátěží
 • výstavba, přístavba, nástavba stavby se starou stavební zátěží
 • odstranění, částečné odstranění, opravu nebo jinou změnu zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží
 • odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží
 • vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře
 • koupě území se starou stavební zátěží nebo jeho části má-li být toto území revitalizováno

Základní podmínky a cíle programu

 • V rámci města lze podat pouze 1 žádost za město. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část
 • Výzva má za cíl snížení počtu nevyužitých území se starou stavební zátěží a navrácení těchto prostorů do běžného používání obce, města či městské části