program připravujemepříjem žádostí do 30.9.2021

Dotace Středočeský kraj - oprava a rekonstrukce vozovek

Maximální výše podpory
až 100 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 28.9.2021

REACT-EU výzva č. 100 - dotace na zvýšení připravenosti subjektů řešících hrozby pandemie

Maximální výše podpory
až 200 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 19.9.2021

REACT-EU výzva č. 99 - dotace na zvýšení odolnosti ošetřovatelů o zvlášť ohrožené pacienty

Maximální výše podpory
až 350 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 19.9.2021

REACT-EU výzva č. 98 - dotace na posílení páteřní sítě zdravotnictví

Maximální výše podpory
až 500 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2021

Aktualizovaná dotační výzva - Zdroje pitné vody

Maximální výše podpory
až 3 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 13.5.2021

Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro SDH

Maximální výše podpory
až 4 500 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 13.5.2021

Dotace na pořízení auta pro SDH

Maximální výše podpory
až 450 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 13.5.2021

Dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH

Maximální výše podpory
až 2 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.7.2021

Dotace IROP - Bezpečnost dopravní infrastruktury - MAS Hříběcí hory

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2021

Dotace IROP - Doprava - MAS Region Kunětické hory

Maximální výše podpory
až 2 218 250 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 14.5.2021

Dotace IROP - Bezpečnost dopravy - MAS Rožnovsko

Maximální výše podpory
až 8 515 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Dotace na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Dotace na výstavbu vodovodů

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 28.6.2021

Dotace na podporu veřejné infrastruktury ve Středočeském kraji

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2022

Výstavba, dostavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV

Maximální výše podpory
až 1 800 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 12.2.2021

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč